Participatiemoment september verschuift naar latere datum

  • 13 september 2021

Om te komen tot het inrichtingsalternatief gaat het projectteam van Nieuwe Sluis Zeebrugge regelmatig in gesprek met de bewoners en bedrijven uit de buurt over de plannen die op tafel liggen. De feedback van de buurt is namelijk een belangrijk onderdeel in het leefbaarheidstraject.

Eerder voerden we al een enquête uit en begin dit jaar organiseerden we digitale participatietafels. Daarnaast was er in juni een infomoment voor wie vragen had over het project. In september stond een nieuw participatiemoment gepland. Dat moment verschuiven we nu naar een latere datum, omdat nog niet alle resultaten van de verschillende onderzoeken (geluid, grondwater, maatschappelijke kosten-batenanalyse, leefbaarheidsmaatregelen ...) beschikbaar zijn. 

De doelstelling van het participatiemoment is namelijk om met de bewoners en bedrijven in dialoog te gaan over de hinder, en de maatregelen waarmee we de hinder kunnen milderen. Zodra duidelijk is wanneer de verwerking van de onderzoeksresultaten rond zal zijn, plannen we het participatiemoment en maken we dit bekend via de communicatiekanalen van het project.