Nieuws

Infomomenten
  • 3 februari 2022

Kom naar de infomomenten op 24 en 25 februari

Eind februari staan er infomomenten op de agenda over de voortgang van het project Nieuwe Sluis Zeebrugge. We geven dan een uitgebreide inkijk in het ontwerpend onderzoek met toekomstbeelden van de alternatieven en mogelijke leefbaarheidsmaatregelen. Inschrijven kan via de link onderaan.
  • 15 oktober 2021

Vertraging uitwerkingsfase Nieuwe Sluis Zeebrugge

De initiële planning voorzag een definitief projectbesluit eind 2023. Omwille van de nood aan grondig onderzoek op het vlak van leefbaarheid, milieu en klimaat voor alle mogelijke inrichtingsalternatieven van zowel de sluis als de Nx, loopt het studietraject vertraging op. De Vlaamse overheid beklemtoont dat de realisatie van de Nieuwe Sluis Zeebrugge op deze locatie een topprioriteit blijft.
Venetiëstraat
  • 15 juni 2021

Schrijf je in voor de inloopmomenten van eind juni

Het projectteam van Nieuwe Sluis Zeebrugge heeft de afgelopen tijd niet stilgezeten. Zo zijn er stappen gezet in de lopende onderzoeken, met de verfijning van de alternatieven en in het participatietraject. Om iedereen daarvan op de hoogte te brengen, verspreiden we aan het einde van deze maand een infokrant en organiseren we enkele inloopmomenten bij de projectzuilen. Voor die inloopmomenten kan je je vanaf vandaag inschrijven.
Kaart debietsmetingen
  • 21 december 2021

Meettoestellen op Lisseweegse Vaart vanaf 23 december

Op donderdag 23 december worden op de Lisseweegse Vaart meettoestellen geïnstalleerd waarmee het waterpeil en het debiet (de hoeveelheid water per seconde) gemeten kunnen worden. De metingen zelf gebeuren in de eerste drie maanden van 2022.
Ovonde stevin
  • 13 september 2021

Reacties uit inspraakperiode tussennota nieuw alternatief 'ovonde' beschikbaar

Eind mei publiceerden we een tussennota over het nieuwe alternatief ‘ovonde met nieuwe weg langs Stevin-site’. Dit omdat de eerste onderzoeksresultaten duidelijk maakten dat er voor het alternatief ‘ovonde’ een optimalisatie mogelijk was. Het nieuwe alternatief werd toegevoegd aan de te onderzoeken alternatieven. De keuze van het inrichtingsalternatief gebeurt zodra de onderzoeken afgerond zijn. Iedereen kon de tussennota inkijken en een reactie achterlaten. We hebben al de reacties verzameld en voorzien van een antwoord in een overwegingsdocument. De reacties die worden meegenomen, zijn aangevuld in de geactualiseerde projectonderzoeksnota. Beide documenten kan je vanaf nu raadplegen.
  • 10 juni 2021

Nieuwe Sluis Zeebrugge stap dichter bij realisatie

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters maakt vandaag bekend dat de procedures bij de Raad van State tegen het voorkeursbesluit van de Nieuwe Sluis Zeebrugge worden stopgezet na het bereiken van een akkoord. Als gevolg hiervan kan de focus nu volledig naar de verdere uitwerking van het project richting het projectbesluit.
Gebiedscoördinator Karel Masureel
  • 21 december 2021

1 miljoen euro voor opwaardering Zeebrugge

De Vlaamse overheid, Stad Brugge en de Haven van Zeebrugge maken samen 968 000 euro vrij voor Zeebrugge. Via een wijkverbeteringscontract willen ze met concrete acties Zeebruggenaren beter ondersteunen, en hun leefomgeving verbeteren.
  • 13 september 2021

Participatiemoment september verschuift naar latere datum

Om te komen tot het inrichtingsalternatief gaat het projectteam van Nieuwe Sluis Zeebrugge regelmatig in gesprek met de bewoners en bedrijven uit de buurt over de plannen die op tafel liggen. De feedback van de buurt is namelijk een belangrijk onderdeel in het leefbaarheidstraject.
Zuilen
  • 31 mei 2021

Nieuwe infokrant en projectzuilen in juni

De afgelopen maanden werkten de verschillende studieteams aan de onderzoeken, een belangrijk onderdeel van de uitwerkingsfase. In juni verspreiden we een nieuwe infokrant om de buurt op de hoogte te houden over de laatste stand van zaken van het project. Daarnaast plaatsen we ook weer projectzuilen met alle informatie in Zeebrugge.