Nieuws

  • 13 september 2021
Ovonde stevin

Reacties uit inspraakperiode tussennota nieuw alternatief 'ovonde' beschikbaar

Eind mei publiceerden we een tussennota over het nieuwe alternatief ‘ovonde met nieuwe weg langs Stevin-site’. Dit omdat de eerste onderzoeksresultaten duidelijk maakten dat er voor het alternatief ‘ovonde’ een optimalisatie mogelijk was. Het nieuwe alternatief werd toegevoegd aan de te onderzoeken alternatieven. De keuze van het inrichtingsalternatief gebeurt zodra de onderzoeken afgerond zijn. Iedereen kon de tussennota inkijken en een reactie achterlaten. We hebben al de reacties verzameld en voorzien van een antwoord in een overwegingsdocument. De reacties die worden meegenomen, zijn aangevuld in de geactualiseerde projectonderzoeksnota. Beide documenten kan je vanaf nu raadplegen.
Venetiëstraat
  • 15 juni 2021

Schrijf je in voor de inloopmomenten van eind juni

Het projectteam van Nieuwe Sluis Zeebrugge heeft de afgelopen tijd niet stilgezeten. Zo zijn er stappen gezet in de lopende onderzoeken, met de verfijning van de alternatieven en in het participatietraject. Om iedereen daarvan op de hoogte te brengen, verspreiden we aan het einde van deze maand een infokrant en organiseren we enkele inloopmomenten bij de projectzuilen. Voor die inloopmomenten kan je je vanaf vandaag inschrijven.
Verslag participatie
  • 31 mei 2021

Verslag van participatie in februari beschikbaar

We hebben alle feedback van de deelnemers van de participatiemomenten in februari gebundeld in een digitaal verslag. In dat verslag lees je zowel de reacties uit de digitale werksessies, als uit de papieren invulpakketten en de een-op-eengesprekken. In overleg met de betrokken instanties, zoals stad Brugge en het Agentschap Wegen en Verkeer, bepaalden we ook welke reacties we al dan niet binnen dit project meenemen. Sommige andere reacties kunnen worden meegenomen door een van de partners. We voorzien bovendien alle inspraakreacties van een antwoord in een overzichtelijke tabel.
Karel Masureel
  • 14 april 2021

Gebiedscoördinator Zeebrugge aan de slag

​​​​​​​Het Vlaamse Gewest, het havenbestuur van Zeebrugge en de stad Brugge stellen Karel Masureel voor als gebiedscoördinator van Zeebrugge. Hij zal het aanspreekpunt zijn voor verschillende projecten in Zeebrugge die gelinkt zijn aan de leefbaarheid en infrastructuur in het dorp. Vanuit die functie zal hij ook voor het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge een belangrijke rol spelen.
  • 10 juni 2021

Nieuwe Sluis Zeebrugge stap dichter bij realisatie

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters maakt vandaag bekend dat de procedures bij de Raad van State tegen het voorkeursbesluit van de Nieuwe Sluis Zeebrugge worden stopgezet na het bereiken van een akkoord. Als gevolg hiervan kan de focus nu volledig naar de verdere uitwerking van het project richting het projectbesluit.
mobiliteit
  • 31 mei 2021

Aangepaste versie van alternatief 'ovonde' ter inzage

Het projectteam onderzoekt vandaag verschillende alternatieven om tot een finaal inrichtingsalternatief voor het project te komen. De alternatieven die nu op tafel liggen, kan je raadplegen in de geactualiseerde projectonderzoeksnota. De tussentijdse onderzoeksresultaten tonen aan dat we het alternatief 'ovonde' kunnen verbeteren om de verkeersdoorstroming te bevorderen. We stelden een tussennota op waarin we de aanpassing van dit alternatief in detail toelichten. Iedereen kan de nota vanaf 1 juni inkijken.
Tijdlijn
  • 24 maart 2021

Bouw nieuwe sluis in Zeebrugge schuift met jaar op

De bouw van de Nieuwe Sluis Zeebrugge is een cruciaal project, een hefboom voor de haven én voor de regio. Vanuit Vlaanderen wordt er dan ook alles aan gedaan om de spreekwoordelijke ‘schup in de grond’ zo snel mogelijk te laten gebeuren. Het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge zit sinds eind 2019 in de uitwerkingsfase. Dat is de voorlaatste fase in de procesaanpak voor complexe projecten. Sinds de start van deze fase heeft het project meerdere belangrijke stappen gezet. Denk bijvoorbeeld aan de projectonderzoeksnota, de geactualiseerde projectonderzoeksnota en de start van het participatietraject. Door de informatie uit deze trajecten is er vandaag een beter zicht op de verdere planning van de uitwerkingsfase. Dit voortschrijdend inzicht leidde tot enkele vaststellingen.
Zuilen
  • 31 mei 2021

Nieuwe infokrant en projectzuilen in juni

De afgelopen maanden werkten de verschillende studieteams aan de onderzoeken, een belangrijk onderdeel van de uitwerkingsfase. In juni verspreiden we een nieuwe infokrant om de buurt op de hoogte te houden over de laatste stand van zaken van het project. Daarnaast plaatsen we ook weer projectzuilen met alle informatie in Zeebrugge.
Sluis
  • 14 april 2021

Het geïntegreerd onderzoek uitgelicht: bouwtechnisch onderzoek

Onlangs hebben we het mobiliteitsonderzoek uitgelicht als eerste onderdeel van het geïntegreerd onderzoek. Vandaag kijken we meer in detail naar het bouwtechnisch onderzoek. Wat wordt daarin precies onderzocht? En waar staat het onderzoek vandaag? Om dat uit te leggen, gaan we in gesprek met Maarten Marius, projectmanager voor het bouwtechnisch onderzoek.  
Beeld haven
  • 26 februari 2021

Onderzoeksdeskundigen aan het werk in Zeebrugge

De komende tijd worden er in deze fase nog essentiële onderzoeken uitgevoerd. Een groot deel hiervan gebeurt achter de schermen, maar enkele onderzoeken in voor het milieueffectenrapport zijn ook zichtbaar in het straatbeeld. Zo doen bodemdeskundigen de komende weken onderzoek naar de aard en de kwaliteit van de ondergrond in het projectgebied. Daarnaast meten onderzoekers ook het geluid, de trillingen en de luchtkwaliteit in de omgeving.