Nieuwe Sluis Zeebrugge heeft een nieuwe Algemeen Projectmanager

  • 7 september 2022

Sinds 1 augustus vervoegt Greet de Keukelaere het projectteam van Nieuwe Sluis Zeebrugge. Met 20 jaar ervaring in onder andere grote infrastructuurprojecten en de stedenbouwkunde is Greet klaar voor deze nieuwe uitdaging. Aan de hand van een antwoord op drie kennismakingsvragen stelt Greet zichzelf graag voor.

Wat wordt jouw rol in het project Nieuwe Sluis Zeebrugge?

"Ik ga aan de slag als algemeen projectmanager. Dat wil zeggen dat ik het nieuwe aanspreekpunt ben voor onder andere de technisch manager, omgevingsmanager en contractmanager. Ik draag ook de algemene eindverantwoordelijkheid. Zij zijn de experten in hun vak en ik kijk vanuit helikopterperspectief met hen mee. Halen we de vooropgestelde planning? Waar is eventueel bijsturing nodig? Zitten we op de juiste koers met de budgetten? Ik ben dus eigenlijk hun klankbord, waarbij ik ervoor zorg dat we met ons allen op een geïntegreerde manier samenwerken. Met steeds als belangrijkste doel om voortgang te blijven maken in het project en daarbij maximaal rekening te houden met de wensen en noden van de omgeving."

Wat sprak jou aan in deze functie?

"De bouw van de nieuwe zeesluis en Nx is een heel omvangrijk en complex project. Er komt op technisch vlak veel bij kijken, maar ook op vlak van procedures en omgevingsmanagement. Dat wekte mijn nieuwsgierigheid. In mijn vorige werk bij onder andere het Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen heb ik veel projecten mogen begeleiden waarbij telkens heel diverse doelgroepen betrokken waren: van bedrijven en bewoners, tot (lokale) overheden en belangengroepen. Ik kan in deze nieuwe functie mijn opgedane kennis over stedenbouwkunde, mobiliteit, communicatie en stakeholdermanagement goed inzetten. En daar kijk ik naar uit."

Wat zijn jouw ambities voor het project?

"Ik stap mee in het project nu er een belangrijke mijlpaal is afgerond: het inrichtingsalternatief is bekend. Nu werken we verder aan de technische detailuitwerking van de sluis, tunnel en wegenis, en aan het milieueffectenrapport en het bestemmingsplan. Het is onze bedoeling om een ontwerp projectbesluit voor te bereiden dat deze Vlaamse Regering nog kan vaststellen. De timing en planning bewaken staat daarbij voorop. We willen dit project zo snel mogelijk realiseren, want de tweede toegang tot de achterhaven is belangrijk voor de economie en de havens. Tegelijk is het ook belangrijk om de leefbaarheid te garanderen. Het participatietraject, waarin we met de buurt de leefbaarheidsmaatregelen verder vormgeven, en het minder hinderplan zijn voor mij dan ook essentiële onderdelen van het project."