Alternatieven onder de loep

Het doel van het geïntegreerd onderzoek is om tot één inrichtingsalternatief te komen. Dat inrichtingsalternatief bestaat uit zes bouwstenen: (1) de positie van de sluis, (2) de positie van de deurkamers, (3) de positie van de tunnel, (4) het doorgaand verkeer, (5) de westelijke ontsluiting en (6) de oostelijke ontsluiting. Voor elk van deze bouwstenen zijn er verschillende opties. De beste combinatie van alle opties wordt het uiteindelijke inrichtingsalternatief. In de infokrant van december vorig jaar vond je een overzicht van alle opties voor elk van de zes bouwstenen. Uit de eerste onderzoeksresultaten bleek dat we die opties verder kunnen uitwerken en dat we enkele nieuwe opties moeten onderzoeken. Op de kaarten zie je hoe alle opties eruitzien die vandaag nog mogelijk zijn. 

Alternatieven voor de sluis
Alternatief 1
Alternatieven sluis 1
 • De sluis ligt noordelijk. Er komt een nieuwe toegang tot de jachthaven die iets schuiner ligt dan de huidige. De jachten kunnen via het vaarpad langs de steiger of door de steiger de jachthaven in- en uitvaren. 
 • De deurkamers aan de zeezijde en de landzijde liggen ten oosten van de sluis. 
 • De Nx-tunnel ligt onder de brugkelder. 
 • Het lokaal verkeer volgt de sluis. 
Alternatief 5
 • De sluis ligt noordelijk. Er komt een nieuwe toegang tot de jachthaven die iets schuiner ligt dan de huidige. De jachten kunnen via het vaarpad langs de steiger of door de steiger de jachthaven in- en uitvaren. 
 • De deurkamers aan de zeezijde en de landzijde liggen ten oosten van de sluis. 
 • De Nx-tunnel ligt ten zuiden van de sluis.  
 • Het lokaal verkeer volgt de sluis. 
Alternatief 9
 • De sluis ligt meer zuidelijk. De huidige toegang tot de jachthaven komt hoger te liggen. De jachten kunnen via het vaarpad langs de steiger of door de steiger de jachthaven in- en uitvaren. 
 • De deurkamers aan de zeezijde en de landzijde liggen ten oosten van de sluis. 
 • De Nx-tunnel ligt onder de brugkelder. 
 • Het lokaal verkeer volgt de sluis. 
Alternatief 13
 • De sluis ligt meer zuidelijk. De huidige toegang tot de jachthaven komt hoger te liggen. De jachten kunnen via het vaarpad langs de steiger of door de steiger de jachthaven in- en uitvaren. 
 • De deurkamers aan de zeezijde en aan de landzijde liggen ten oosten van de sluis. 
 • De Nx-tunnel ligt ten zuiden van de sluis. 
 • Het lokaal verkeer volgt de sluis. 
Alternatief 2
 • De sluis ligt noordelijk. Er komt een nieuwe toegang tot de jachthaven die iets schuiner ligt dan de huidige. De jachten kunnen via het vaarpad langs de steiger of door de steiger de jachthaven in- en uitvaren. 
 • De deurkamer aan de zeezijde ligt ten westen van de sluis. De deurkamer aan de landzijde ligt ten oosten. 
 • De Nx-tunnel ligt onder de brugkelder. 
 • Het lokaal verkeer volgt de sluis. 
Alternatief 6
 • De sluis ligt noordelijk. Er komt een nieuwe toegang tot de jachthaven die iets schuiner ligt dan de huidige. De jachten kunnen via het vaarpad langs de steiger of door de steiger de jachthaven in- en uitvaren. 
 • De deurkamer aan de zeezijde ligt ten westen van de sluis. De deurkamer aan de landzijde ligt ten oosten. 
 • De Nx-tunnel ligt ten zuiden van de sluis. 
 • Het lokaal verkeer volgt de sluis. 
Alternatief 10
 • De sluis ligt meer zuidelijk. De huidige toegang tot de jachthaven komt hoger te liggen. De jachten kunnen via het vaarpad langs de steiger of door de steiger de jachthaven in- en uitvaren. 
 • De deurkamer aan de zeezijde ligt ten westen van de sluis. De deurkamer aan de landzijde ligt ten oosten. 
 • De Nx-tunnel ligt onder de brugkelder. 
 • Het lokaal verkeer volgt de sluis. 
Alternatief 14
 • De sluis ligt meer zuidelijk. De huidige toegang tot de jachthaven komt hoger te liggen. De jachten kunnen via het vaarpad langs de steiger of door de steiger de jachthaven in- en uitvaren. 
 • De deurkamer aan de zeezijde ligt ten westen van de sluis. De deurkamer aan de landzijde ligt ten oosten. 
 • De Nx-tunnel ligt ten zuiden van de sluis. 
 • Het lokaal verkeer volgt de sluis. 
Alternatief 3
 • De sluis ligt noordelijk. Er komt een nieuwe toegang tot de jachthaven die iets schuiner ligt dan de huidige. De jachten kunnen via het vaarpad langs de steiger of door de steiger de jachthaven in- en uitvaren. 
 • De deurkamers aan de zeezijde en de landzijde liggen ten oosten van de sluis. 
 • De Nx-tunnel ligt onder de brugkelder. 
 • Het lokaal verkeer volgt de ruimtelijke structuur. 
Alternatief 7
 • De sluis ligt noordelijk. Er komt een nieuwe toegang tot de jachthaven die iets schuiner ligt dan de huidige. De jachten kunnen via het vaarpad langs de steiger of door de steiger de jachthaven in- en uitvaren. 
 • De deurkamers aan de zeezijde en de landzijde liggen ten oosten van de sluis. 
 • De Nx-tunnel ligt ten zuiden van de sluis. 
 • Het lokaal verkeer volgt de ruimtelijke structuur. 
Alternatief 11
 • De sluis ligt meer zuidelijk. De huidige toegang tot de jachthaven komt hoger te liggen. De jachten kunnen via het vaarpad langs de steiger of door de steiger de jachthaven in- en uitvaren. 
 • De deurkamers aan de zeezijde en de landzijde liggen ten oosten van de sluis. 
 • De Nx-tunnel ligt onder de brugkelder. 
 • Het lokaal verkeer volgt de ruimtelijke structuur. 
Alternatief 15
 • De sluis ligt meer zuidelijk. De huidige toegang tot de jachthaven komt hoger te liggen. De jachten kunnen via het vaarpad langs de steiger of door de steiger de jachthaven in- en uitvaren. 
 • De deurkamers aan de zeezijde en de landzijde liggen ten oosten van de sluis. 
 • De Nx-tunnel ligt ten zuiden van de sluis.  
 • Het lokaal verkeer volgt de ruimtelijke structuur. 
Alternatief 4
 • De sluis ligt noordelijk. Er komt een nieuwe toegang tot de jachthaven die iets schuiner ligt dan de huidige. De jachten kunnen via het vaarpad langs de steiger of door de steiger de jachthaven in- en uitvaren. 
 • De deurkamer aan de zeezijde ligt ten westen van de sluis. De deurkamer aan de landzijde ligt ten oosten. 
 • De Nx-tunnel ligt onder de brugkelder. 
 • Het lokaal verkeer volgt de ruimtelijke structuur. 
Alternatief 8
 • De sluis ligt noordelijk. Er komt een nieuwe toegang tot de jachthaven die iets schuiner ligt dan de huidige. De jachten kunnen via het vaarpad langs de steiger of door de steiger de jachthaven in- en uitvaren. 
 • De deurkamer aan de zeezijde ligt ten westen van de sluis. De deurkamer aan de landzijde ligt ten oosten. 
 • De Nx-tunnel ligt ten zuiden van de sluis. 
 • Het lokaal verkeer volgt de ruimtelijke structuur. 
Alternatief 12
 • De sluis ligt meer zuidelijk. De huidige toegang tot de jachthaven komt hoger te liggen. De jachten kunnen via het vaarpad langs de steiger of door de steiger de jachthaven in- en uitvaren. 
 • De deurkamer aan de zeezijde ligt ten westen van de sluis. De deurkamer aan de landzijde ligt ten oosten. 
 • De Nx-tunnel ligt onder de brugkelder. 
 • Het lokaal verkeer volgt de ruimtelijke structuur. 
Alternatief 16
 • De sluis ligt meer zuidelijk. De huidige toegang tot de jachthaven komt hoger te liggen. De jachten kunnen via het vaarpad langs de steiger of door de steiger de jachthaven in- en uitvaren. 
 • De deurkamer aan de zeezijde ligt ten westen van de sluis. De deurkamer aan de landzijde ligt ten oosten. 
 • De Nx-tunnel ligt ten zuiden van de sluis. 
 • Het lokaal verkeer volgt de ruimtelijke structuur. 
Alternatieven voor de westelijke ontsluiting
Ovonde
 • Ter hoogte van Evendijk-West komt een ovonde. Al het verkeer dat van de N31 naar de Nx en omgekeerd wil rijden, moet de ovonde nemen. De Baron de Maerelaan (N31) behoudt zijn huidige functie. 
 • Er komt een rechtstreekse verbinding tussen de ovonde en de transportzone en een bypass van de transportzone richting de N31.
 • Er komt een rechtstreekse verbinding tussen de Lancelot Blondeellaan en de ovonde. 
 • De aansluiting met Zwankendamme blijft behouden. 
N31 volledig herlegd
 • Ter hoogte van de New Yorklaan komt een tunnel onder de Kustlaan voor het verkeer richting Voorhaven-West. 
 • Ter hoogte van Zwankendamme scheiden we het lokaal verkeer, doorgaand verkeer en havenverkeer via een wisselaar. De Baron de Maerelaan wordt een weg voor lokaal verkeer tussen de Kustlaan en Zwankendamme. 
 • Binnen het havengebied komt een nieuwe weg die de verbinding maakt tussen de N31 in Zwankendamme en de Nx. 
Verlaagde rotonde
 • Ter hoogte van de New Yorklaan komt een tunnel onder de Kustlaan voor het verkeer richting Voorhaven-West. 
 • Rechts van de Baron de Maerelaan komt een verlaagde rotonde. Al het verkeer dat van de N31 naar de Nx en omgekeerd wil rijden, moet de rotonde nemen. Het lokaal verkeer rijdt via de Baron de Maerelaan richting de Kustlaan. 
 • De verbinding tussen Zwankendamme en de Baron de Maerelaan (N31) verschuift richting Zeebrugge. We leggen een nieuw op- en afrittencomplex aan ter hoogte van de Uitkerkestraat. 
Wisselaar links van spoorweg
 • Ter hoogte van Evendijk-West kom een wisselaar die links van het spoor ligt. Al het verkeer dat van de N31 naar de Nx en omgekeerd wil rijden, moet de wisselaar nemen. De Baron de Maerelaan (N31) behoudt zijn huidige functie. 
 • De verbinding tussen Zwankendamme en de Baron de Maerelaan (N31) verschuift richting Zeebrugge. We leggen een nieuw op- en afrittencomplex aan ter hoogte van de Uitkerkestraat. 
Ovonde met nieuwe weg langs Stevin-site
 • Ter hoogte van Evendijk-West komt een verlaagde rotonde. Al het verkeer dat van de N31 naar de Nx en omgekeerd wil rijden, moet de ovonde nemen. De Baron de Maerelaan (N31) behoudt zijn huidige functie. 
 • Het verkeer tussen de N31 en de Kustlaan verloopt via een nieuwe weg die langs de site Stevin loopt. 
 • Er komt een rechtstreekse verbinding tussen de ovonde en de transportzone en een bypass van de transportzone richting de N31. 
 • Er komt een rechtstreekse verbinding tussen de Lancelot Blondeellaan en de ovonde. 
 • De aansluiting met Zwankendamme blijft behouden. 
Wisselaar rechts van spoorweg
 • Ter hoogte van de New Yorklaan komt een tunnel onder de Kustlaan voor het verkeer richting Voorhaven-West. 
 • Ter hoogte van Evendijk-West komt een wisselaar rechts van het spoor. Al het verkeer dat van de N31 naar de Nx en omgekeerd wil rijden, moet de wisselaar nemen. Het lokaal verkeer rijdt via de Baron de Maerelaan richting de Kustlaan. 
 • De verbinding tussen Zwankendamme en de Baron de Maerelaan (N31) verschuift richting Zeebrugge. We leggen een nieuw op- en afrittencomplex aan ter hoogte van de Uitkerkestraat. 
Kruispunt
Alternatieven west
 • Ter hoogte van Evendijk-West komt een verlaagd kruispunt. Al het verkeer dat van de N31 naar de Nx en omgekeerd wil rijden, moet het kruispunt nemen. De Baron de Maerelaan (N31) behoudt zijn huidige functie. 
 • Er komt een rechtstreekse verbinding tussen het verlaagde kruispunt en de transportzone en een bypass van de transportzone richting de N31. 
 • Er komt een rechtstreekse verbinding tussen de Lancelot Blondeellaan en het kruispunt. 
 • De aansluiting met Zwankendamme blijft behouden. 
Alternatieven voor de oostelijke ontsluiting

Bekijk alle kaarten in groot formaat: pdf bestandAlternatieven voor oostelijke ontsluiting (539 kB).

Rotonde Ploegstraat - aansluiting Meeuwenstraat
 • Het havenverkeer (Nx) wordt ten oosten van de sluis ontsloten via een rotonde ter hoogte van de Ploegstraat. De Nx-tunnel loopt onder de rotonde door. 
 • De rode lijnen geven een indicatie van waar de fietspaden komen te liggen. 
 • De school in de Ploegstraat kan ontsluiten via de rotonde. 
 • Er komt een rotonde ter hoogte van de Meeuwenstraat voor de ontsluiting van het verkeer tussen de Jozef Verschaveweg en de Meeuwenstraat. 
Rotonde Ploegstraat - aansluiting Nx-Achterhaven
 • Het havenverkeer (Nx) wordt ten oosten van de sluis ontsloten via een rotonde ter hoogte van de Ploegstraat. 
 • De school in de Ploegstraat kan ontsluiten via de rotonde. 
 • De rode lijnen geven een indicatie van waar de fietspaden komen te liggen. 
 • Er komt een rechtstreekse aansluiting tussen de rotonde en de achterhaven. 
Paperclip
papreclip
 • Het havenverkeer (Nx) wordt ten oosten van de sluis ontsloten via een complex dat eruitziet als een paperclip. Alle bewegingen gebeuren via in- en uitvoegstroken, zodat er geen kruispunten nodig zijn. 
 • Het huidige kruispunt aan de Kiwiweg blijft behouden. 
Rotonde Kiwiweg - zuidelijke verschuiving verkeer
 • Het havenverkeer (Nx) wordt ten oosten van de sluis ontsloten via een rotonde ter hoogte van de Kiwiweg. 
 • De Jozef Verschaveweg wordt aangesloten op de rotonde. Ook de school in de Ploegstraat kan via die weg ontsluiten. 
 • De rode lijnen geven een indicatie van waar de fietspaden komen te liggen. 
Rotonde Kiwiweg
Alternatieven oost
 • Het havenverkeer (Nx) wordt ten oosten van de sluis ontsloten via een rotonde ter hoogte van de Kiwiweg. 
 • De Jozef Verschaveweg wordt aangesloten op de rotonde. Ook de school in de Ploegstraat kan via die weg ontsluiten. 
 • De rode lijnen geven een indicatie van waar de fietspaden komen te liggen.
Verlaagde rotonde
 • Het havenverkeer (Nx) wordt ten oosten van de sluis ontsloten via een verlaagde rotonde ter hoogte van de Ploegstraat. 
 • De Jozef Verschaveweg wordt aangesloten op de rotonde. Ook de school in de Ploegstraat kan via deze weg ontsluiten. 
 • De rode lijnen geven een indicatie van waar de fietspaden komen te liggen.