De puzzel van het inrichtingsalternatief is gelegd

Na uitgebreid onderzoek en meerdere info- en participatiemomenten, is het inrichtingsalternatief bekend. Uit meer dan twintig alternatieven hebben we de puzzel gelegd van hoe we de nieuwe sluis en de verbindingsweg Nx zullen inpassen in de omgeving en welke leefbaarheidsmaatregelen we kunnen nemen. Dit is een belangrijke mijlpaal voor alle betrokkenen uit de omgeving. Hieronder tonen we hoe het inrichtingsalternatief eruitziet en hoe de verschillende onderdelen op elkaar aansluiten.   

Lees hier meer over de leefbaarheidsmaatregelen.

Het inrichtingsalternatief onder de loep 

 

Totaalbeeld inrichtingsalternatief

Omgeving sluis

 

Wat houdt het alternatief in? 

Inrichtingsalternatief omgeving sluis

1. Sluis ligt zuidelijk 

 • De zuidelijke ligging van de sluis zorgt ervoor dat schepen vlotter en veiliger de nieuwe sluis kunnen in en uitvaren. 
 • Hierdoor komt er ten zuiden van de Stationswijk meer ruimte vrij, waardoor we er een groene zone kunnen voorzien die aansluit op het park Knapen. 

2. Gespiegelde deurkamers 

 • De deurkamers aan de zeezijde plaatsen we ten westen van de sluis. Hierdoor wordt ruimte ingenomen van de haven, maar komt er ruimte vrij op de Kielbanksite voor de herlokalisatie van scheepswerfbedrijven. Dit heeft bovendien minder impact op de omgeving van de jachthaven. 

 • Ook komt er extra ruimte vrij aan beide kanten van de sluis voor een recreatieve zone en om in te vullen met leefbaarheidsmaatregelen. 

3. Nx-tunnel onder brugkelder 

 • De nieuwe Nx-tunnel komt onder de brugkelder te liggen. Dit heeft het minste impact op de bedrijventerreinen in de achterhaven en op de leefbaarheid. 

4. Lokaal verkeer volgt de sluis 

 • Het lokaal verkeer zal verder rond de sluis rijden. 

 • Hierdoor krijgen we meer aaneengesloten ruimte voor groene publieke zones en een sportterrein. Tussen de sluisomgeving, de jachthaven en het strand zal de stedelijke kade een veilige en groene verbinding vormen. Zo kunnen fietsers en voetgangers zich veilig rondom de sluis en tussen de oost- en westkant van de sluis kunnen verplaatsen. 

5. Doorvaartkanaal wordt -13,10 meter TAW diep 

 • Om de toegankelijkheid voor de grotere schepen van de toekomst te garanderen, verdiepen we het bodempeil tot -13,10 meter TAW.  

 • Dat is voldoende om de toegankelijkheid te garanderen. 

Omgeving west

 

Wat houdt het alternatief in?

Inrichtingsalternatief omgeving west

1. Vlotter havenverkeer 

Het havenverkeer kan via de ovonde rechtstreeks naar de N350, de voorhaven, de transportzone en de achterhaven-west en naar de Alfred Ronsestraat (N350). 

2. Kustlaan ontlasten  

Het doorgaand verkeer tussen Blankenberge en Knokke-Heist gaat via de nieuwe Nx in plaats van via de Kustlaan.  

3. Betere verbindingen in Zeebrugge 

De aansluiting tussen de Kustlaan en de New Yorklaan valt weg. Dit zorgt ervoor dat we de Strandwijk en site Knapen beter met elkaar kunnen verbinden voor fietsers en voetgangers.  

Omgeving oost

 

Wat houdt het alternatief in? 

Inrichtingsalternatief omgeving oost
 • Er is  maar één kruispunt op de Nx nodig, wat de verkeerssituatie duidelijk en veilig maakt voor alle weggebruikers.  

 • Ten noorden van de Nx en de Verschaveweg zal er genoeg ruimte zijn voor een groene zone, een groene berm met fietspad en bijkomende parkruimte.  

 

Bekijk hier ook de video over het inrichtingsalternatief.