Het project vandaag

Waar staan we nu? 

De Nieuwe Sluis Zeebrugge verloopt volgens de nieuwe aanpak van complexe projecten van de Vlaamse overheid. Deze aanpak bestaat uit vier fases. Het project bevindt zich vandaag in de derde en voorlaatste fase: de uitwerkingsfase. 

 

De uitwerkingsfase

Als eerste stap in de uitwerkingsfase werd een zogenaamde projectonderzoeksnota opgesteld. Deze nota beschrijft het project en de flankerende maatregelen die opgenomen zijn in het voorkeursbesluit. Daarnaast staat er in de nota welke studies en mogelijke alternatieven er nog zullen worden onderzocht. Tijdens een inspraakperiode in de zomer van 2020 kon iedereen die dat wenste reageren op de projectonderzoeksnota. Die reacties werden verwerkt in een geactualiseerde projectonderzoeksnota die je hier kan raadplegen. We bundelden alle reacties ook in dit overwegingsdocument

Wat gebeurt er in deze fase? 

De onderzoeken uit de uitwerkingsfase hebben vertraging opgelopen, en dat heeft ook een invloed op de verdere stappen van de uitwerkingsfase. De keuze van het inrichtingsalternatief werd in juni 2022 genomen. Je kan alle informatie over het inrichtingsalternatief hier lezen. Meer informatie over hoe we tot dit inrichtingsalternatief kwamen kan je vinden in de afwegingsnota. De concrete timings voor de mijlpalen vanaf 2023 worden nog vastgelegd. Hieronder vind je een voorlopige tijdlijn: 

Tijdlijn uitwerkingsfase

In de geactualiseerde projectonderzoeksnota lees je welke alternatieven definitief worden onderzocht binnen de Visartsite. Hier vind je het volledige document.