Antwoordennota m.b.t. het voorontwerp van voorkeursbesluit

Het voorontwerp van voorkeursbesluit werd voor advies voorgelegd aan de adviesinstanties. In de antwoordennota kan u terugvinden hoe met de verschillende adviezen werd omgegaan.

- pdf bestandantwoordennota nav adviesronde voorontwerp VKB.PDF (612 kB)